Dozorčí rada a personál

Nejvyšším rozhodčím orgánem Eurodiaconie je AGM (Annual General Meeting = Výroční valné shromáždění). AGM je hostována jednou z členských organizací napříč Evropou. AGM rozhoduje o strategiích a pracovních plánech pro nadcházející rok, které jsou následně monitorovány dozorčí radou. Členové jsou voleni na 4 roky. Radu v současnosti tvoří:

IMG_5747

Romana Bélová

Slezská Diakonie, Česká Republika

Předsedkyně
IMG_5721

Maria Loheide

Diakonie Deutschland, Německo

Vicepředsedkyně
IMG_8514-2

Sindre Skeie

Diakonhjemmet, Norsko

IMG_5737

Helle Christiansen

Dansk Diakoniråd, Dánsko

IMG_5716

Ramona Petrika

Diakonija, Latvia

IMG_5707

Victoria Munsey

Diaconia Valdese, Itálie

IMG_5751

Anna Johansson

Stockholms Stadsmission, Švédsko

Práce Eurodiaconie probíhá ve spolupráci se členy prostřednictvím tématických sítí a je řízena sekretariátem Eurodiaconie v Bruselu, jehož členy jsou:

Webp.net-compress-image (1)

Heather Roy

Secretary General

Areas of work

 • General coordination
 • Internal and External Relationships
 • Economic and Social Policies
 • Faith in Social Care

Languages: English, French

IMG_5800

Anne-Sophie Wislocki

Policy and Membership Development Officer

Areas of work

 • European Pillar of Social Rights
 • Roma inclusion
 • EU presidencies

Languages: English, French, German, Italian

IMG_5766

Florian Tuder

Policy, Projects and Research Officer

Areas of work

 • Research
 • Projects and partnership development
 • Youth inclusion
 • EU Funding

Languages: English, German, Romanian, French

Gabriela Agatiello

Gabriela Agatiello

Policy and Membership Development Officer

Areas of work

 • Migration and Social Inclusion
 • Migrants Integration

Languages: English, Spanish, French

antonio

Antonio La Mantia

Communication and Membership Officer

Areas of work

 • Press Office
 • Social media
 • Members
 • Annual General Meeting
 • Communications Strategy

Languages: English, Italian, French, Portuguese

IMG_5790

Virginia Demoulin

Administration and Events Officer

Areas of work

 • Administration
 • Annual General Meeting
 • Events
 • Membership
 • Human Resources

Languages: English, French

Lukas_humer

Lukas Humer

Policy Assistant

lukas.humer@eurodiaconia.org
 +32 2 234 38 61

Areas of work

 • Migration and Social Inclusion
 • Migrants Integration
 • European Semester

Languages: English, German, Spanish

IMG_0973

Alix de Noircarme

Policy Assistant

Areas of work

 • European Semester
 • European Pillar of Social Rights
 • Access to Employment
 • Social Services

Languages: English, French, German

Augustin Diaz

Agustin Diaz Herrero

Policy Assistant

Areas of work

 • Discrimination
 • Homelessness
 • European Pillar of Social Rights
 • Access to Employment
 • Social Services

Languages: English, Spanish

Stanovy a finance

Eurodiaconia je registrovaná asociace AISBL (Association Internationale Sans But Lucratif) v Belgii. Naše stanovy jsou k dispozici v angličtině a francouzštině a také v němčině. Naše vnitřní pravidla jsou k dispozici v angličtině. Podporu získáváme z Evropské unie v rámci Programu pro zaměstnanost a sociální inovace „EaSI“ (2014–2020). Další informace najdete na následující adrese: http://ec.europa.eu/social/easi. Členové hradí členské poplatky, jejichž systém bere v úvahu ekonomickou kapacitu jednotlivých členů, a také solidární příspěvky. V neposlední řadě jsme v několika posledních letech získali grant od nadace Otto Per Mille, díky které jsme mohli uspořádat pro členy školení týkající se přístupu k fondům EU.

Účetní závěrka Eurodiaconie pro rok 2018

2018 2016
INCOME Budget Actual at Year End Variance Actual
Solidarity Contributions and membership fees 150,375 € 142,578 € -7,797 € 153,710 €
Sub total 150,375 € 142,578 € -7,797 € 153,710
Conference Fees 9,500 € 10,085 € 585 € 9,570 €
Other Income including small grant income 23,125 € 28,320 € 5,195 € 3,255 €
Sub total 32,625 € 38,405 € 5,780 € 12,825 €
European Commission PROGRESS Grant 580,212 € 564,139 € -16,073 € 499,939 €
Sub total 580,212 € 564,139 € -16,073 € 499,939 €
Total 763,212 € 745,122 € -18,090 € 666,474 €
2018 2016
EXPENDITURE Budget Actual at Year End Variance Actual
Staff Costs 528,272 € 503,283 € -24,989 € 429,589 €
Sub total 528,272 € 503,283 € -24,989 € 429,589 €
Travel, Accommodation and Activities 99,635 € 97,785 € -1,850 € 98,928 €
Sub total 99,635 € 97,785 € -1,850 € 98,928 €
Services 75,520 € 73,253 € -2,267 € 66,197 €
Sub total 75,520 € 73,253 € -2,267 € 66,197 €
Administration 53,010 € 63,425 € 10,415 € 56,573 €
Subtotal 53,010 € 63,425 € 10,415 € 56,573 €
Total 756,437 € 737,746 € -18,691 € 651,287 €

Income

 • Solidarity Contributions and Membership Fees
 • Conference Fees
 • Other Income including small grants
 • European Commission PROGRESS Grant

Expenditure

 • Staff Costs
 • Travel and Activies
 • Services
 • Administration

Výroční valné shromáždění

Nejvyšším rozhodčím orgánem Eurodiaconie je Annual General Meeting (Výroční valné shromáždění). Každý rok naši členové rozhodují o strategiích a pracovních plánech pro nadcházející rok a probírají další naléhavé záležitosti.