Dozorčí rada a personál

Nejvyšším rozhodčím orgánem Eurodiaconie je AGM (Annual General Meeting = Výroční valné shromáždění). AGM je hostována jednou z členských organizací napříč Evropou. AGM rozhoduje o strategiích a pracovních plánech pro nadcházející rok, které jsou následně monitorovány dozorčí radou. Členové jsou voleni na 4 roky. Radu v současnosti tvoří:

Sindre Skeie2

Sindre Skeie

Diakonhjemmet, Norway

Chairperson
Victoria Munsey

Victoria Munsey

Diaconia Valdese, Italy

Vice-Chairperson
Olli Holmstrom

  Olli Holmstrom

Diakonissalaitos, Finland

Iwona Baraniec

Iwona Baraniec

Diakonia Polska, Poland

Cristian Pavel

Cristian Pavel

Filantropia Timișoara, Romania

Stephanie Scholz

Stephanie Scholz

Diakonie Deutschland, Germany

Vasileios Meichanetsidis

Vasileios Meichanetsidis

Apostolì, Greece

Práce Eurodiaconie probíhá ve spolupráci se členy prostřednictvím tématických sítí a je řízena sekretariátem Eurodiaconie v Bruselu, jehož členy jsou:

heather roy

Heather Roy

Secretary General

Areas of work

 • General Coordination
 • Internal and External Relationships
 • Economic and Social Policies
 • Faith in Social Care

Languages: English, French

Gabriela Agatiello

Gabriela Agatiello

Policy and Membership Development Officer

Areas of work

 • Migration and Social Inclusion
 • Migrants Integration
 • Roma Inclusion

Languages: English, Spanish, French

IMG_5781

Stefan Kitzmann

Policy and Membership Development Officer

Areas of work

 • Access to Employment
 • EU Presidencies
 • Extreme Poverty
 • Youth Inclusion
 • Urban Areas

Languages: English, German

Kewan Mildred

Kewan Mildred

Policy and Membership Development Officer

Areas of work

 • Social Services
 • Diaconia and Covid-19
 • Social Innovation
 • Healthy Ageing and Long-Term Care

Languages: English, Lamnso, Dutch, French

Vera Nygard

Vera Nygard

Policy, Projects and Research Officer

Areas of work

 • Research
 • Projects and Partnership Development
 • Youth Inclusion
 • EU Funding

Languages: English, Swedish, Finnish, French

IMG_1000

Antonio La Mantia

Senior Communication and Membership Officer

Areas of work

 • Internal & External Communications
 • Press Office
 • Social Media
 • Membership Management
 • Annual General Meeting

Languages: English, Italian, French, Portuguese

HU

Henriette Umutesi

Administration and Events Officer

Areas of work

 • Administration
 • Annual General Meeting
 • Events
 • Membership
 • Human Resources

Languages: English, French, Kinyarwanda

Yana Stancheva

Yana Stancheva

Communications and Projects Assistant

Areas of work

 • Internal & External Communications
 • Annual General Meeting
 • Projects and Partnership Development
 • EU Funding

Languages: English, Bulgarian, Korean, German

Stanovy a finance

Eurodiaconia je registrovaná asociace AISBL (Association Internationale Sans But Lucratif) v Belgii. Naše stanovy jsou k dispozici v angličtině a francouzštině a také v němčině. Naše vnitřní pravidla jsou k dispozici v angličtině. Podporu získáváme z Evropské unie v rámci Programu pro zaměstnanost a sociální inovace „EaSI“ (2014–2020). Další informace najdete na následující adrese: http://ec.europa.eu/social/easi. Členové hradí členské poplatky, jejichž systém bere v úvahu ekonomickou kapacitu jednotlivých členů, a také solidární příspěvky. V neposlední řadě jsme v několika posledních letech získali grant od nadace Otto Per Mille, díky které jsme mohli uspořádat pro členy školení týkající se přístupu k fondům EU.

Účetní závěrka Eurodiaconie pro rok 2018

2019 2018
INCOME Budget Actual at Year End Variance Actual
Solidarity Contributions and membership fees 144,035 € 149,173 € 5,138 € 142,578 €
Conference Fees 11,000 € 11,046 € 46 € 10,085 €
Grants 586,630 € 611,296 € 24,666 € 592,459 €
Total 741,665 € 771,515 € 29,850 € 745,122 €
2019 2018
EXPENDITURE Budget Actual at Year End Variance Actual
Staffing 530,050 € 496,485 € -33,565 € 503,283 €
Travel, Accommodation and Projects 89,830 € 147,554 € 57,724 € 97,785 €
Services 57,220 € 67,721 € 10,501 € 73,253 €
Administration 58,980 € 53,071 € -5,909 € 63,425 €
Total 736,080 € 764,831 € 28,751 € 737,746 €

Income

 • Membership Fees and solidarity contributions
 • Conference Fees
 • Grants

Expenditure

 • Staffing
 • Travel, Accommodation and Projects
 • Services
 • Administration

Výroční valné shromáždění

Nejvyšším rozhodčím orgánem Eurodiaconie je Annual General Meeting (Výroční valné shromáždění). Každý rok naši členové rozhodují o strategiích a pracovních plánech pro nadcházející rok a probírají další naléhavé záležitosti.