Dozorčí rada a personál

Nejvyšším rozhodčím orgánem Eurodiaconie je AGM (Annual General Meeting = Výroční valné shromáždění). AGM je hostována jednou z členských organizací napříč Evropou. AGM rozhoduje o strategiích a pracovních plánech pro nadcházející rok, které jsou následně monitorovány dozorčí radou. Členové jsou voleni na 4 roky. Radu v současnosti tvoří:

IMG_5747

Romana Bélová

Slezská Diakonie, Česká Republika

Předsedkyně
IMG_5721

Maria Loheide

Diakonie Deutschland, Německo

Vicepředsedkyně
IMG_8514-2

Sindre Skeie

Diakonhjemmet, Norsko

IMG_5737

Helle Christiansen

Dansk Diakoniråd, Dánsko

IMG_5716

Ramona Petrika

Diakonija, Latvia

IMG_5707

Victoria Munsey

Diaconia Valdese, Itálie

IMG_5751

Anna Johansson

Stockholms Stadsmission, Švédsko

Práce Eurodiaconie probíhá ve spolupráci se členy prostřednictvím tématických sítí a je řízena sekretariátem Eurodiaconie v Bruselu, jehož členy jsou:

Webp.net-compress-image (1)

Heather Roy

Secretary General

Areas of work

 • General coordination
 • Internal and External Relationships
 • Economic and Social Policies
 • Faith in Social Care

Languages: English, French

IMG_5754

Alexander Elu

Policy and Membership Development Officer

Areas of work

 • Social Services
 • Healthy Ageing and Long-term Care
 • Access to Employment
 • Social Economy

Languages: English, Spanish, Catalan, Italian, French

IMG_5766

Florian Tuder

Policy, Projects and Research Officer

Areas of work

 • Research
 • Projects and partnership development
 • Youth inclusion
 • EU Funding

Languages: English, German, Romanian, French

IMG_5800

Anne-Sophie Wislocki

Policy and Membership Development Officer

Areas of work

 • European Pillar of Social Rights
 • Roma inclusion
 • EU presidencies

Languages: English, French, German, Italian

IMG_8910

Laure Drege

Economic and Social Policy Officer

Areas of work

 • European Semester
 • Economic Governance
 • Economic Aspects of EU Policy
 • Multi Annual Financial Framework
 • Social Investment / Infrastructure
 • Financial Instrument

Languages: English, French

Gabriela Agatiello

Gabriela Agatiello

Policy and Membership Development Officer

Areas of work

 • Migration and Social Inclusion
 • Migrants Integration

Languages: English, Spanish, French

antonio

Antonio La Mantia

Communication and Membership Officer

Areas of work

 • Press Office
 • Social media
 • Members
 • Annual General Meeting
 • Communications Strategy

Languages: English, Italian, French, Portuguese

IMG_5790

Virginia Demoulin

Administration and Events Officer

Areas of work

 • Administration
 • Annual General Meeting
 • Events
 • Membership
 • Human Resources

Languages: English, French

Augustin Diaz

Agustin Diaz Herrero

Policy Assistant

Areas of work

 • Discrimination
 • Homelessness
 • European Pillar of Social Rights
 • Access to Employment
 • Social Services

Languages: English, Spanish

Lukas_humer

Lukas Humer

Policy Assistant

lukas.humer@eurodiaconia.org
 +32 2 234 38 61

Areas of work

 • Migration and Social Inclusion
 • Migrants Integration
 • European Semester

Languages: English, German, Spanish

Stanovy a finance

Eurodiaconia je registrovaná asociace AISBL (Association Internationale Sans But Lucratif) v Belgii. Naše stanovy jsou k dispozici v angličtině a francouzštině a také v němčině. Naše vnitřní pravidla jsou k dispozici v angličtině. Podporu získáváme z Evropské unie v rámci Programu pro zaměstnanost a sociální inovace „EaSI“ (2014–2020). Další informace najdete na následující adrese: http://ec.europa.eu/social/easi. Členové hradí členské poplatky, jejichž systém bere v úvahu ekonomickou kapacitu jednotlivých členů, a také solidární příspěvky. V neposlední řadě jsme v několika posledních letech získali grant od nadace Otto Per Mille, díky které jsme mohli uspořádat pro členy školení týkající se přístupu k fondům EU.

Účetní závěrka Eurodiaconie pro rok 2016

2016 2015
INCOME Budget Actual at Year End Variance Actual
Solidarity Contributions and membership fees 148,706 € 153,710 € -5,004 € 152,460 €
Sub total 148,706 € 153,710 € -5,004 € 152,460
Conference Fees 9,000 € 9,570 € 570 € 12,000 €
Other Income including small grant income 40,000 € 3,255 € -36,745 € 18,921 €
Sub total 49,000 € 12,825 € -36,175 € 29,272 €
European Commission PROGRESS Grant 516,350 € 499,939 € -16,411 € 483,471 €
Sub total 516,350 € 499,939 € -16,411 € 483,471 €
Total 714,056 € 666,474 € -57,589 € 666,852 €
2016 2015
EXPENDITURE Budget Actual at Year End Variance Actual
Staff Costs 447,707 € 429,589 € -18,188 € 424,740 €
Sub total 447,707 € 429,589 € -18,188 € 424,740 €
Travel, Accommodation and Activities 152,220 € 98,928 € -53,292 € 97,086 €
Sub total 152,220 € 98,928 € -53,292 € 97,086 €
Services 56,160 € 66,197 € 10,037 € 61,083 €
Sub total 56,160 € 66,197 € 10,037 € 61,083 €
Administration 54,113 € 56,573 € 2,460 € 47,173 €
Subtotal 54,113 € 56,573 € 2,460 € 47,173 €
Total 710,200 € 651,287 € -58,913 € 630,082 €

Příjmy

 • Solidární příspěvky a členské poplatky
 • Poplatky za konference
 • Další příjmy
 • Grant z nadace Otto Per Mille
 • Grant Evropské komise PROGRESS

Výdaje

 • Náklady na personál
 • Cestování a aktivity
 • Služby
 • Administrativa

Výroční valné shromáždění

Nejvyšším rozhodčím orgánem Eurodiaconie je Annual General Meeting (Výroční valné shromáždění). Každý rok naši členové rozhodují o strategiích a pracovních plánech pro nadcházející rok a probírají další naléhavé záležitosti.