Mezi naše členy patří církve, nestatutární sociální organizace a nevládní organizace v Evropě vycházející z křesťanské víry v rámci reformačních, anglikánských a ortodoxních tradic. Každý den naši členové podporují lidi žijící v chudobě (lidi bez domova a bez zaměstnání, žadatele o azyl a uprchlíky, Romy atd.) a lidi se zdravotním znevýhodněním (starší osoby závislé na péči, osoby s fyzickým nebo duševním postižením atd.). Hájí také jejich základní práva na evropské, národní a místní úrovni.

ŽÁDOST O ČLENSTVÍ

Pokud jste církev, která poskytuje diakonické činnosti, nebo křesťanská nevládní organizace působící v Evropě a pokud chcete požádat o členství, napište Antonio La Mantia.

Loading...