Naším posláním je posílit v Evropě kulturu solidarity, rovnosti a spravedlnosti. Naše strategické cíle ke splnění tohoto poslání jsou následující:

Praxe

Posílení angažovanosti členů a partnerství

Naši členové jsou odborníci v poskytování sociálních služeb. Nabízíme jim příležitost k výměně jejich odborných znalostí a navázání partnerství.

Podpora

Vytvoření sítě odborníků pro ovlivňování sociálních politik v Evropě

Naši členové se snaží přispět k pozitivním změnám a ovlivnění sociální politiky za účelem podpory lidí sociálně vyloučených. Poskytujeme jim potřebné nástroje ke splnění jejich úkolu.

Identita a hodnoty

Podpora obrazu diakonie v dnešní Evropě

Naši členové mají příležitost zamyslet se nad rolí víry v sociální péči a společně se snažíme vyvíjet prostředky pro podporu vztahu mezi diakonií a církví a mezi diakonií a širší společností.

Zkušenosti a názory našich členů předáváme především prostřednictvím tématických sítí. Díky těmto sítím shromažďujeme odborné znalosti našich členů, a to prostřednictvím získávání jejich názorů na vývoj politiky EU a pořádání osobních setkání.