Naším posláním je posílit v Evropě kulturu solidarity, rovnosti a spravedlnosti. Naše strategické cíle ke splnění tohoto poslání jsou následující:

Praxe

Posílení angažovanosti členů a partnerství

Naši členové jsou odborníci v poskytování sociálních služeb. Nabízíme jim příležitost k výměně jejich odborných znalostí a navázání partnerství.

Podpora

Vytvoření sítě odborníků pro ovlivňování sociálních politik v Evropě

Naši členové se snaží přispět k pozitivním změnám a ovlivnění sociální politiky za účelem podpory lidí sociálně vyloučených. Poskytujeme jim potřebné nástroje ke splnění jejich úkolu.

Identita a hodnoty

Podpora obrazu diakonie v dnešní Evropě

Naši členové mají příležitost zamyslet se nad rolí víry v sociální péči a společně se snažíme vyvíjet prostředky pro podporu vztahu mezi diakonií a církví a mezi diakonií a širší společností.

Zkušenosti a názory našich členů předáváme především prostřednictvím tématických sítí. Díky těmto sítím shromažďujeme odborné znalosti našich členů, a to prostřednictvím získávání jejich názorů na vývoj politiky EU a pořádání osobních setkání.

Síť Pracovník sekretariátu
Sociální vyloučení, přístup k zaměstnání, městské oblasti
stefan.kitzmann@eurodiaconia.org
Migrace, Romská komunita gabriela.agatiello@eurodiaconia.org
Zdravé stárnutí a dlouhodobá péče, Evropa 2020
laura.rayner@eurodiaconia.org
Víra v sociální péči heather.roy@eurodiaconia.org
Výzkum a praxe, financování, mládí florian.tuder@eurodiaconia.org
SDGs, Sociální Pilíř
kenia.guimaraes@eurodiaconia.org
Správa, organizace událostí virginia.demoulin@eurodiaconia.org
Komunikace, kontakt s členy, rozšíření antonio.lamantia@eurodiaconia.org