mission_icon_transp
Poslání

Eurodiaconia je sítí 51 církví a křesťanských organizací, které poskytují sociální a zdravotní služby a zasazují se o sociální spravedlnost. Společně usilujeme o spravedlivé, inkluzivní a reflektované sociální změny v celé Evropě.

vision_icon_transp
Vize

Na základě křesťanské víry je naší vizí Evropa, v níž má každý člověk svou hodnotu a důstojnost danou Bohem a v níž společnost zaručuje sociální spravedlnost všem lidem, včetně těch, kdo jsou nejzranitelnější a
stojí na okraji.

praxis_icon_transp
Rozvíjet diakonické sociální služby

Poskytovat diakonické služby tak, aby mělo co nejvíc lidí možnost využívat cenově dostupné a vysoce kvalitní sociální a zdravotní služby.

Advocacy_icon_transp
Sociální spravedlnost

Prosazovat sociální spravedlnost, řešit základní příčiny nerovnosti, chudoby a vyloučení.

.

Identity_icon_transp
Identita organizace

Budovat silnou mezinárodní organizaci s jasnou identitou.