presentation Eurod

O Nás

Eurodiaconia je evropská síť církevních a křesťanských nevládních organizací, která zajišťuje sociální a zdravotnické služby a vyznává sociální spravedlnost. Naše členství reprezentuje potřeby a jedinečné zkušenosti 52 národních a regionálních organizací ve 32 zemích. Diakonia je řecké slovo pro službu a v biblickém slova smyslu, znamená službu pro potřebné a spolu s nimi.

who_we_are

Stručná historie

Diakonická práce, která je inspirovaná křesťanskou vírou a jejímž cílem je zajištění sociální spravedlnosti a sociální péče, má velmi dlouhou historii a tradičně vychází z církve. V posledních letech se však objevují nezávislé nevládní organizace nebo nevládní organizace propojené s církví, které v této tradici pokračují. V roce 1995 se několik takových diakonických organizací v Evropě dohodlo na vybudování sítě, která by řešila záležitosti a politiku Evropské unie a jejich dopad na činnost diakonických organizací. Eurodiaconia byla formálně založena a zaregistrována jako nevládní organizace v roce 1997 ve francouzském Štrasburku. V roce 2008 byla právnická osoba převedena a zaregistrována v Belgii pod názvem Association Internationale Sans But Lucratif (tzn. nezisková mezinárodní asociace).