Vores mission

Eurodiaconia er et netværk af 47 kirker og kristelige organisationer, som yder social- og sundhedsydelser og arbejder for at fremme social retfærdighed. I fællesskab arbejder vi for retfærdige og transformative sociale ændringer i Europa, hvor ingen kommer til kort.

Vores vision

På baggrund af vores kristne tro er vores vision et Europa, hvor alle værdsættes for den værdi og værdighed, som Gud har givet dem, og hvor vores samfund sikrer social retfærdighed for alle, herunder også de mest sårbare og marginaliserede mennesker.

Vores strategiske mål til indfrielse af denne mission er:

Praksis

At danne grundlag for medlemmernes engagement og samarbejde

Vores medlemmer er eksperter inden for levering af sociale ydelser. Vi giver dem mulighed for at udveksle erfaringer og letter samarbejdet mellem dem.

Tilskyndelse

At oprette et kompetencenetværk for at opnå indflydelse på den sociale politik i Europa

Vores medlemmer ønsker at opnå positive ændringer og få indflydelse på den sociale politik for at hjælpe de mest marginaliserede personer i vores samfund. Vi giver dem de nødvendige redskaber til at opnå dette.

Identitet og værdier

At understøtte kendskabet til diakoni i det moderne Europa

Vores medlemmer får mulighed for at tænke over troens rolle i forbindelse med sociale ydelser. Og i fællesskab udvikler vi ressourcer, som kan understøtte forholdet mellem diakoni og kirken, og mellem diakoni og samfundet som helhed.

Emnebaserede netværk er et af vores vigtigste redskaber til at præsentere vores medlemmers erfaringer og tilgange. Gennem disse netværk samler vi vores medlemmers erfaringer ved at rådføre os med dem vedrørende udviklinger inden for EU-politikken og ved at arrangere personlige møder.