presentation Eurod

Hvem vi er

Eurodiaconia er et europæisk netværk af kirker og kristelige ikke-statslige organisationer, som yder social- og sundhedsydelser og arbejder for at fremme social retfærdighed.

I fællesskab repræsenterer vores medlemmer de behov og unikke erfaringer, der gør sig gældende i 52 nationale og regionale organisationer i 32 lande.

Diakonia er græsk for service, og i bibelsk forstand betyder det service til og med nødlidende personer.

who_we_are

En kort historie

Diakonalt og kristeligt motiveret arbejde på at fremme social retfærdighed og sociale ydelser går meget langt tilbage i tiden og er traditionelt blevet udført af kirken. I de senere år er der dog opstået flere uafhængige ikke-statslige organisationer eller organisationer med tilknytning til kirken, som udfører det samme arbejde.

I 1995 indgik en række diakonale organisationer i Europa en aftale om at danne et netværk, som skulle beskæftige sig med problemstillinger og politik i EU og deres indflydelse på de diakonale organisationers arbejde.

Eurodiaconia blev grundlagt og registreret som en ikke-statslig organisation i Strasbourg i Frankrig i 1997. I 2008 blev den juridiske enhed overført og registreret i Belgien som en Association Internationale Sans But Lucratif (dvs. International nonprofitorganisation)..