Η Ευρωδιακονία είναι ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο εκκλησιών και χριστιανικών ΜΚΟ που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και υποστηρίζουν την κοινωνική δικαιοσύνη. Συνολικά, η συμμετοχή στον οργανισμό μας εκφράζει τις ανάγκες και μοναδικές εμπειρίες 52 εθνικών και περιφερειακών οργανισμών σε 32 χώρες.