Εποπτικό Συμβούλιο και μέλη προσωπικού

Το ανώτερο όργανο λήψης αποφάσεων της Ευρωδιακονίας είναι η Ετήσια Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ). Η ΕΓΣ φιλοξενείται εκ περιτροπής από οργανισμούς-μέλη που βρίσκονται σε όλη την Ευρώπη.

Η ΕΓΣ αποφασίζει σχετικά με τη στρατηγική και το πρόγραμμα εργασίας για την επόμενη χρονιά, τα οποία παρακολουθούνται από το Εποπτικό Συμβούλιο. Τα μέλη εκλέγονται για 4 χρόνια.

Το Συμβούλιο επί του παρόντος αποτελείται από:

Sindre Skeie2

Sindre Skeie

Diakonhjemmet, Norway

Chairperson
Victoria Munsey

Victoria Munsey

Diaconia Valdese, Italy

Vice-Chairperson
Olli Holmstrom

  Olli Holmstrom

Diakonissalaitos, Finland

Iwona Baraniec

Iwona Baraniec

Diakonia Polska, Poland

Cristian Pavel

Cristian Pavel

Filantropia Timișoara, Romania

Stephanie Scholz

Stephanie Scholz

Diakonie Deutschland, Germany

Vasileios Meichanetsidis

Vasileios Meichanetsidis

Apostolì, Greece

The work of Eurodiaconia is carried out in cooperation with members through topical networks and coordinated by the Eurodiaconia’s secretariat in Brussels, staffed by:

heather roy

Heather Roy

Secretary General

Areas of work

 • General Coordination
 • Internal and External Relationships
 • Economic and Social Policies
 • Faith in Social Care

Languages: English, French

Gabriela Agatiello

Gabriela Agatiello

Policy and Membership Development Officer

Areas of work

 • Migration and Social Inclusion
 • Migrants Integration
 • Roma Inclusion

Languages: English, Spanish, French

IMG_5781

Stefan Kitzmann

Policy and Membership Development Officer

Areas of work

 • Access to Employment
 • EU Presidencies
 • Extreme Poverty
 • Youth Inclusion
 • Urban Areas

Languages: English, German

Kewan Mildred

Kewan Mildred

Policy and Membership Development Officer

Areas of work

 • Social Services
 • Diaconia and Covid-19
 • Social Innovation
 • Healthy Ageing and Long-Term Care

Languages: English, Lamnso, Dutch, French

Vera Nygard

Vera Nygard

Policy, Projects and Research Officer

Areas of work

 • Research
 • Projects and Partnership Development
 • Youth Inclusion
 • EU Funding

Languages: English, Swedish, Finnish, French

IMG_1000

Antonio La Mantia

Senior Communication and Membership Officer

Areas of work

 • Internal & External Communications
 • Press Office
 • Social Media
 • Membership Management
 • Annual General Meeting

Languages: English, Italian, French, Portuguese

HU

Henriette Umutesi

Administration and Events Officer

Areas of work

 • Administration
 • Annual General Meeting
 • Events
 • Membership
 • Human Resources

Languages: English, French, Kinyarwanda

Yana Stancheva

Yana Stancheva

Communications and Projects Assistant

Areas of work

 • Internal & External Communications
 • Annual General Meeting
 • Projects and Partnership Development
 • EU Funding

Languages: English, Bulgarian, Korean, German

Καταστατικό και χρηματοδότηση

Η Ευρωδιακονία είναι ένας καταχωρισμένος διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός (Association Internationale Sans But Lucratif) στο Βέλγιο. Το καταστατικό μας είναι διαθέσιμο στα ελληνικά και γαλλικά καθώς και στα γερμανικά. Ο εσωτερικός κανονισμός μας είναι διαθέσιμος στα αγγλικά.
Λαμβάνουμε υποστήριξη από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία «EaSI» (2014-2020). Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε: http://ec.europa.eu/social/easi.
Λαμβάνουμε συνδρομές μελών, το σύστημα των οποίων λαμβάνει υπόψη την οικονομική δυνατότητα κάθε μέλους, καθώς και εισφορές αλληλεγγύης.
Τέλος, τα τελευταία χρόνια λαμβάνουμε μια επιχορήγηση από το Ίδρυμα «Otto Per Mille Foundation» για την παροχή εκπαίδευσης σε μέλη όσον αφορά την πρόσβαση σε κονδύλια της ΕΕ.

Λογαριασμοί της Ευρωδιακονίας για το 2018

2019 2018
INCOME Budget Actual at Year End Variance Actual
Solidarity Contributions and membership fees 144,035 € 149,173 € 5,138 € 142,578 €
Conference Fees 11,000 € 11,046 € 46 € 10,085 €
Grants 586,630 € 611,296 € 24,666 € 592,459 €
Total 741,665 € 771,515 € 29,850 € 745,122 €
2019 2018
EXPENDITURE Budget Actual at Year End Variance Actual
Staffing 530,050 € 496,485 € -33,565 € 503,283 €
Travel, Accommodation and Projects 89,830 € 147,554 € 57,724 € 97,785 €
Services 57,220 € 67,721 € 10,501 € 73,253 €
Administration 58,980 € 53,071 € -5,909 € 63,425 €
Total 736,080 € 764,831 € 28,751 € 737,746 €

Income

 • Membership Fees and solidarity contributions
 • Conference Fees
 • Grants

Expenditure

 • Staffing
 • Travel, Accommodation and Projects
 • Services
 • Administration

Ετήσια Γενική Συνέλευση

Το ανώτερο όργανο λήψης αποφάσεων της Ευρωδιακονίας είναι η Ετήσια Γενική Συνέλευση. Κάθε χρόνο τα μέλη μας αποφασίζουν σχετικά με τη στρατηγική και το πρόγραμμα εργασίας της επόμενης χρονιάς και συζητούν τυχόν άλλα επείγοντα θέματα.