mission_icon_transp
Missio

Eurodiaconia on verkosto jonka jäseninä ovat 52 kirkkoa ja kristillistä järjestöä, jotka tarjoavat sosiaali- ja terveydenhoitopalveluita ja edistävät sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Yhdessä teemme työtä oikeudenmukaisen ja uudistavan sosiaalisen muutoksen puolesta ympäri Eurooppaa, jättämättä ketään taakse.

vision_icon_transp
Visio

Kristillinen uskomme on perusta visiollemme Euroopasta, jossa jokaisen ihmisen arvo perustuu Jumalan antamaan arvokkuuteen ja jossa yhteiskuntamme takaavat sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kaikille ihmisille, myös heikoimassa asemassa oleville ja syrjäytyneille.

praxis_icon_transp
Vahvistaa diakonisia sosiaalipalveluja

Vahvistaa diakonista palvelutarjontaa siten, että mahdollisimman monella ihmisellä on pääsy edullisiin, korkeatasoisiin ja helposti saavutettaviin  sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Advocacy_icon_transp
Sosiaalinen oikeudenmukaisuus

Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolustaminen tekemällä näkyväksi eriarvoisuuden, köyhyyden ja poissulkemisen taustalla olevat perussyyt.

Identity_icon_transp
Verkostoidentiteetti

Selkeälle identiteetille perustuvan verkoston rakentaminen.