Missiomme on rakentaa solidaarista, tasa-arvoista ja oikeudenmukaista Eurooppaa.

Tämän mission toteuttamisen strategiset tavoitteet ovat:

Käytännön toimet

Jäsenten osallistumisen ja kumppanuuden tukeminen

Jäsenemme ovat asiantuntijoita sosiaalipalveluiden tarjoamisessa.  Me tarjoamme heille tilauksia vaihtaa kokemuksiaan ja edistää kumppanuussuhteita.

Edistävä työ

Pätevyysverkoston luominen Euroopan sosiaalipolittiisiin menettelytapoihin vaikuttamiseksi

Jäsenemme haluavat saada aikaan positiivisia muutoksia ja vaikuttaa sosiaalipolitiikkaan yhteiskunnan syrjäytyneimmän osan voimaannuttamiseksi. Me tarjoamme heille tähän tarvittavat välineet.

Identiteetti ja arvot

Diaconian pohdiskelujen tukeminen Euroopassa tänään

Jäsenemme saavat tilaisuuksia pohtia uskon roolia sosiaalihoidossa, ja kehitämme yhdessä resursseja, jotka tukevat Diaconian ja kirkon sekä Diaconian ja koko yhteiskunnan välistä suhdetta.

Johonkin aiheeseen keskittyvät verkostot ovat eräs tärkeimmistä välineistämme tuodaksemme esiin jäsentemme kokemuksia ja lähetystapoja. Näiden verkostojen kautta me tuomme yhteen jäsentemme asiantuntemuksen konsultoimalla jäseniä EU:n menettelytapojen osalta ja järjestämällä kasvokkain tapahtuvia tapaamisia.