Küldetésünk az, hogy egy szolidaritáson, egyenlőségen és igazságosságon alapuló Európát építsünk. Stratégiai célkitűzéseink ezen küldetés teljesítése érdekében a következők:

Cselekvés

A tagok részvételének, valamint a partnerkapcsolatok létrejöttének elősegítése

Tagjaink a szociális ellátás biztosításának szakértői. Mi lehetőséget biztosítunk a számukra, hogy másokkal is megosszák szakértelmüket, és segítjük őket a partnerkapcsolatok megteremtésében.

Képviselet

Szakértelemmel rendelkező hálózat kiépítése Európa szociálpolitikájának befolyásolása érdekében

Tagjaink pozitív változásokat szeretnének elérni és hatást szeretnének gyakorolni a szociálpolitikára annak érdekében, hogy segítsék társadalmunk azon tagjait, akik leginkább a társadalom peremére szorultak. Mi biztosítjuk számukra az eszközöket ehhez.

Identitás és értékek

A mai európai diakóniáról folytatott gondolkodás támogatása

Tagjainknak lehetőségük van arra, hogy megfogalmazzák gondolataikat a hit szerepéről a szociális ellátásban, velük együtt pedig forrásokat teremtünk arra, hogy támogassuk a diakónia kapcsolatát az egyházzal, valamint a társadalom szélesebb köreivel.

Tagjaink tapasztalatainak és hozzáállásának főként tematikus hálózatainkon keresztül tudunk hangot adni. Ezeken a hálózatokon keresztül egyesítjük tagjaink szakértelmét azáltal, hogy kikérjük véleményüket az EU által kidolgozott irányelvekről, valamint személyes találkozókat szervezünk.

Hálózat Munkatárs
Marginalizáció és társadalmi kirekesztés; Roma, cigány anne-sophie.wislocki@eurodiaconia.org
Elvándorlás gabriela.agatiello@eurodiaconia.org
Egészséges öregedés és hosszú távú gondoskodás alexander.elu@eurodiaconia.org
A hit szerepe a szociális ellátásban heather.roy@eurodiaconia.org
Kutatás és gyakorlat florian.tuder@eurodiaconia.org
Európa 2020 laure.drege@eurodiaconia.org
Adminisztráció virginia.demoulin@eurodiaconia.org
Kommunikáció antonio.lamantia@eurodiaconia.org