Eurodiaconia-ն եկեղեցիների և քրիստոնեական հասարակական կազմակերպություններ (ՀԿ-ների) եվրոպական ցանց է, որը սոցիալական և առողջապահական ծառայություններ է մատուցում և քարոզում է սոցիալական արդարություն:

Մեր կազմակերպությունն իր անդամներով ներկայացնում է 32 երկրներում գործող 52 տեղային և տարածաշրջանային կազմակերպությունների կարիքները և բացառիկ փորձառությունները: