mission_icon_transp
Առաքելություն

Եվրադիակոնիան միավորում է  52 եկեղեցիների և քրիստոնեական կազմակերպությունների, որոնք տրամադրում են սոցիալական և առողջապահական ծառայություններ և իրականացնում սոցիալական արդարության շահերի պաշտպանություն: Միասին մենք աշխատում ենք ամբողջ Եվրոպայում արդարացի և վերափոխվող սոցիալական փոփոխության համար, որը ոչ ոքի անտեսված չի թողնի:

vision_icon_transp
Տեսլական

Հիմնվելով մեր քրիստոնեական հավատքի վրա՝ մեր տեսլականը ներկայացնում է այնպիսի Եվրոպա, որտեղ յուրաքանչյուր անձ արժևորվում է իրեն բնորոշ աստվածատուր արժեքով և արժանապատվությամբ և որտեղ մեր հասարակությունները երաշխավորում են սոցիալական արդարություն բոլոր մարդկանց համար՝ ներառյալ ամենախոցելիներին և հասարակությունից դուրս թողնվածներին:

praxis_icon_transp
Հզորացնել սոցիալական ծառայությունները (դիակոնիան)

Հզորացնել դիակոնիական ծառայությունների տրամադրումն այնպես, որպեսզի որքան հնարավոր է շատ մարդկանց համար հասանելի լինեն մատչելի և բարձրորակ սոցիալական ու առողջապահական ծառայությունները:

Advocacy_icon_transp
Սոցիալական արդարություն

Պայքարել սոցիալական արդարության համար՝ թիրախավորելով անհավասարության, աղքատության և հասարակական բացառման արմատները:

Identity_icon_transp
Ցանցի ճանաչելիությունը և ինքնությունը

Ստեղծել հզոր ցանց, որն ունի հստակ ինքնություն և ճանաչելիություն: