Մեր առաքելությունն է ստեղծել համերաշխության, հավասարության և արդարության Եվրոպա:

Այս առաքելության իրականացման համար մեր ռազմավարական նպատակները հետևյալն են.

Պրակտիկա

Անդամների ներգրավման և համագործակցության ապահովում:

Մեր անդամները փորձագետներ են սոցիալական ծառայությունների մատուցման ոլորտում: Մենք նրանց հնարավորություն ենք տալիս կատարել փորձի փոխանակում և խթանում ենք համագործակցային հարաբերությունների ձևավոր մանը:

Իրավապաշտպանություն

Ունակ ցանցի ստեղծում Եվրոպայում գործող սոցիալական քաղաքականության վրա ներգործելու նպատակով:

Մեր անդամները ձգտում են հասնել դրական փոփոխությունների և ներգործել սոցիալական քաղաքականության վրա, որպեսզի հզորացնեն մեր հասարակության առավել խոցելի խմբերին: Մենք նրանց միջոցներ ենք տրամադրում դա անելու համար:

Ինքնությունը և արժեքները

Դիակոնիայի գաղափարների աջակցությունը Եվրոպայում այսօր:

Մեր անդամներին հնարավորություն է տրվում խորհել սոցիալական ապահովման ծառայություններում հավատքի դերի շուրջ, ՝ միևնույն ժամանակհամատեղստեղծով միջոցներ՝ Դիակոնիայի և Եկեղեցու, ինչպես նաև Դիակոնիայի և լայն հասարակության միջև հարաբերություններին աջակցելու համար:

Մեր անդամների փորձառությունը և մոտեցումները փոխանցելու համար տեղային ցանցերը հանդիսանում են հիմնական գործիքներից մեկը: Այս ցանցերի միջոցով մենք հավաքում ենք մեր անդամների փորձառությունը՝ տրամադրելով նրանց ԵՄ քաղաքականության մշակման վերաբերյալ խորհրդատվություն և կազմակերպելով դեմ առ դեմ հանդիպումներ:

Network Staff member
Մարգինալացում և սոցիալական բացառում, աշխատանքի ընդունում, քաղաքային տարածքներ stefan.kitzmann@eurodiaconia.org
Արտագաղթ, գնչուներ gabriela.agatiello@eurodiaconia.org
Առողջ ծերացում և երկարատև խնամք, Եվրոպա 2020 laura.rayner@eurodiaconia.org
Հավատք սոցիալական օգնության մեջ heather.roy@eurodiaconia.org
Ուսումնաճանաչողական պրակտիկա, ֆինանսավորում, երիտասարդություն florian.tuder@eurodiaconia.org
սոցիալական հենասյուն, SDGs kenia.guimaraes@eurodiaconia.org
Վարչակազմը, mijots’arrumneri kazmakerpum virginia.demoulin@eurodiaconia.org
Հաղորդակցումներ, շփում անդամների հետ, խոշորացում antonio.lamantia@eurodiaconia.org