Onze leden zijn kerken, niet-statutaire welzijnsorganisaties en NGO’s in Europa, die geworteld zijn in het christelijk geloof binnen de gereformeerde, Anglicaanse en orthodoxe tradities. Onze leden ondersteunen dagelijks mensen in armoede (daklozen en werklozen, asielzoekers en migranten, Roma), ouderen en mensen met een lichamelijke of geestelijke handicap . Zij pleiten ook voor hun grondrechten op Europees, nationaal en lokaal niveau.

LIDMAATSCHAPSAANVRAAG

Als u een kerk met diaconale activiteiten of een christelijke NGO in Europa bent, en als u geïnteresseerd bent in lidmaatschap , dan kunt u contact opnemen met Antonio La Mantia.

Loading...