mission_icon_transp
Missie

Eurodiaconia is een netwerk van 52 kerken en christelijke organisaties die sociale en gezondheidsdiensten verlenen en pleiten voor sociale rechtvaardigheid. Samen werken we aan rechtvaardige en transformatieve sociale verandering in heel Europa, waarbij niemand achterblijft.

vision_icon_transp
Visie

Gedreven door ons christelijk geloof, is onze visie een Europa waar elke persoon wordt gewaardeerd om zijn inherente door God gegeven waarde en waardigheid en waar onze samenleving sociale rechtvaardigheid garandeert voor alle mensen, inclusief de meest kwetsbare en gemarginaliseerde mensen.

praxis_icon_transp
Het versterken diaconale sociale voorzieningen

Het versterken van diaconale dienstverlening zodat zoveel mogelijk mensen toegang hebben tot betaalbare, hoogwaardige en toegankelijke sociale en gezondheidsdiensten.

Advocacy_icon_transp
Sociale gerechtigheid

Opkomen voor sociale gerechtigheid door de diepere oorzaken van ongelijkheid, armoede en uitsluiting aan te pakken.

Identity_icon_transp
Netwerk identiteit

Een sterk netwerk opbouwen met een duidelijke identiteit.