Onze missie is het bouwen van een Europa van solidariteit, gelijkheid en rechtvaardigheid. Onze strategische doelen om deze missie te bereiken, zijn:

Praktijk

Ruimte bieden voor betrokkenheid van leden en partnerschappen

Onze leden zijn experts op het gebied van het leveren van sociale diensten. Wij bieden hen kansen om hun expertise uit te wisselen en partnerschappen te vormen.

Belangenbehartiging

Opbouwen van een expertisenetwerk om invloed uit te oefenen op sociaal beleid in Europa

Onze leden willen positieve verandering tot stand te brengen en invloed uitoefenen op sociaal beleid om de zwaksten in onze samenleving te ondersteunen. Wij bieden hen de middelen hiervoor.

Identiteit en waarden

Ondersteuning van reflectie over de rol van Diaconia in Europa

Onze leden krijgen de mogelijkheid om na te denken over de rol van het geloof in de sociale zorg. Samen bedenken we manieren om de relatie tussen Diaconia en de Kerk en tussen Diaconia en de samenleving te ondersteunen.

Thematische netwerken zijn één van onze belangrijkste instrumenten om de ervaringen en benaderingen van onze leden naar voren te brengen. Met behulp van deze netwerken bundelen we de expertise van onze leden door hen te raadplegen over EU-beleidsontwikkelingen en door persoonlijke meetings te organiseren.

Netwerk Medewerker
Marginalisering en sociale uitsluiting, stefan.kitzmann@eurodiaconia.org
Migratie, Roma gabriela.agatiello@eurodiaconia.org
Gezond oud worden en langdurige zorg, Europa 2020 laura.ranyer@eurodiaconia.org
Geloof in sociale zorg heather.roy@eurodiaconia.org
Financiering, jeugd, onderzoek en praktijk florian.tuder@eurodiaconia.org
Sociale pijler, SDGs kenia.guimaraes@eurodiaconia.org
Toediening, evenementenorganisatie virginia.demoulin@eurodiaconia.org
Communicatie, contact met leden, uitbreiding antonio.lamantia@eurodiaconia.org