presentation Eurod

Wie wij zijn

Eurodiaconia is een Europees netwerk van kerken en christelijke NGO’s die sociale en gezondheidsdiensten leveren en die zich voor sociale rechtvaardigheid inzetten. Samen vertegenwoordigen onze leden de behoeften en unieke ervaringen van 52 nationale en regionale organisaties in 32 landen. Diakonia is Grieks voor dienst en in de Bijbelse zin betekent dit ‘zorgen voor mensen in nood’.

who_we_are

Een korte geschiedenis

Diaconaal werk, door het christelijk geloof gemotiveerd werk voor sociale rechtvaardigheid en verstrekking van sociale zorg, heeft een zeer lange geschiedenis en is van oudsher afkomstig van de kerk. De afgelopen jaren zijn echter ook kerkgerelateerde en onafhankelijke NGO’s die in dezelfde traditie staan in opkomst. In 1995 besloot een aantal van dergelijke diaconale organisaties in Europa een netwerk te vormen dat zich bezighoudt met de het beleid van de Europese Unie en de invloed ervan op het werk van diaconale organisaties. In 1997 werd Eurodiaconia opgericht en geregistreerd als een NGO in Straatsburg, Frankrijk. In 2008 werd dezeovergedragen en ingeschreven in België als een Association Internationale Sans But Lucratif (bijv. internationale non-profit vereniging).