Rada Nadzorcza i personel

Najwyższym organem decyzyjnym Eurodiaconii jest Walne Zgromadzenie Członków (ang. Annual General Meeting, AGM). Spotkania Walnego Zgromadzenia organizowane są przez kolejne organizacje członkowskie w Europie.

Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje dotyczące strategii i planu działania na następny rok. Ich realizacja monitorowana jest przez Radę Nadzorczą, której członkowie wybierani są na okres 4 lat.

 

Obecnie w skład Rady wchodzą:

Sindre Skeie2

Sindre Skeie

Diakonhjemmet, Norway

Chairperson
Victoria Munsey

Victoria Munsey

Diaconia Valdese, Italy

Vice-Chairperson
Olli Holmstrom

  Olli Holmstrom

Diakonissalaitos, Finland

Iwona Baraniec

Iwona Baraniec

Diakonia Polska, Poland

ramona2

Ramona Petrika

Diakonija, Latvia

Stephanie Scholz

Stephanie Scholz

Diakonie Deutschland, Germany

Vasileios Meichanetsidis

Vasileios Meichanetsidis

Apostolì, Greece

Działalność Eurodiaconii, poprzez istniejące sieci tematyczne, prowadzona jest we współpracy z wieloma organizacjami członkowskimi i koordynowana jest przez sekretariat Eurodiaconii z siedzibą w Brukseli. W skład sekretariatu wchodzą:

heather roy

Heather Roy

Secretary General

Areas of work

 • General coordination
 • Internal and External Relationships
 • Economic and Social Policies
 • Faith in Social Care

Languages: English, French

Kenya Guimares

Kenia Guimaraes

Senior Policy Coordinator

Areas of work

 • European Pillar of Social Rights
 • High Level Group on Social Services
 • Co-ordinate European Semester
 • Employment Social Policy Health and Consumer Affairs Council
 • Sustainable Development Goals
 • Partnerships

Languages: Portuguese, English, Spanish, French

IMG_5766

Florian Tuder

Senior Policy, Projects and Research Officer

Areas of work

 • Research
 • Projects and partnership development
 • Youth inclusion
 • EU Funding

Languages: English, German, Romanian, French

Gabriela Agatiello

Gabriela Agatiello

Policy and Membership Development Officer
(Maternity leave)

Areas of work

 • Migration and Social Inclusion
 • Migrants Integration

Languages: English, Spanish, French

IMG_0994

Lukas Humer

Policy and Membership Development Officer

lukas.humer@eurodiaconia.org
 +32 2 234 38 62

Areas of work

 • Migration and Social Inclusion
 • Migrants Integration
 • Roma inclusion

Languages: English, German, Spanish

IMG_5781

Stefan Kitzmann

Policy and Membership Development Officer

Areas of work

 • Access to employment
 • EU presidencies
 • Extreme poverty
 • Youth inclusion
 • Urban areas

Languages: English, German

Laura Ranyer

Laura Rayner

Policy and Membership Development Officer

Areas of work

 • European Pillar of Social Rights
 • European Semester
 • Healthy Ageing and Long-Term Care
 • Social Services

Languages: English, Dutch

IMG_1000

Antonio La Mantia

Senior Communication and Membership Officer

Areas of work

 • Press Office
 • Social media
 • Members
 • Annual General Meeting
 • Communications Strategy

Languages: English, Italian, French, Portuguese

IMG_5790

Virginia Demoulin

Administration and Events Officer

Areas of work

 • Administration
 • Annual General Meeting
 • Events
 • Membership
 • Human Resources

Languages: English, French

IMG_0973

Alix de Noircarme

Policy Assistant

Areas of work

 • European Semester
 • European Pillar of Social Rights
 • Access to Employment
 • Social Services

Languages: English, French, German

jonny

Jonathan Ambrogi

Communications, Events and Projects Assistant

Areas of work

 • Communications Projects
 • EU funding
 • Member visits
 • Annual general meeting
 • General events support

Languages: English, French, Spanish, Italian, Dutch

Hannah Zielke

Hannah Zielke

Policy Assistant

Areas of work

 • Urban Areas
 • Employment and Social Affairs
 • European Pillar of Social Rights
 • Administration

Languages: English, French, German

Paige McMillin-Goodwin

Paige McMillin-Goodwin

Policy Assistant

Areas of work

 • Migration and Social Inclusion
 • Migrants Integration
 • Roma Inclusion

Languages: English, Spanish

Statut i finanse

Eurodiaconia jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit (AISBL, franc. Association Internationale Sans But Lucratif), zarejestrowanym na terenie Belgii. Statut Eurodiaconii dostępny jest w języku angielskim, francuskim i niemieckim. Otrzymujemy wsparcie z Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych „EaSI” (2014–2020). Więcej informacji można naleźć na stronie: http://ec.europa.eu/social/easi. Otrzymujemy składki członkowskie oraz członkowskie wpłaty solidarnościowe, a system pobierania opłat uwzględnia możliwości finansowe każdego członka. Ponadto od kilku lat otrzymujemy dotację od fundacji Otto Per Mille z 0,8% podatku , dzięki czemu zapewniamy szkolenia w zakresie pozyskiwania środków z funduszy UE dla przedstawicieli naszych organizacji członkowskich.

Sprawozdanie finansowe Eurodiaconii za rok 2018

2018 2016
INCOME Budget Actual at Year End Variance Actual
Solidarity Contributions and membership fees 150,375 € 142,578 € -7,797 € 153,710 €
Sub total 150,375 € 142,578 € -7,797 € 153,710
Conference Fees 9,500 € 10,085 € 585 € 9,570 €
Other Income including small grant income 23,125 € 28,320 € 5,195 € 3,255 €
Sub total 32,625 € 38,405 € 5,780 € 12,825 €
European Commission PROGRESS Grant 580,212 € 564,139 € -16,073 € 499,939 €
Sub total 580,212 € 564,139 € -16,073 € 499,939 €
Total 763,212 € 745,122 € -18,090 € 666,474 €
2018 2016
EXPENDITURE Budget Actual at Year End Variance Actual
Staff Costs 528,272 € 503,283 € -24,989 € 429,589 €
Sub total 528,272 € 503,283 € -24,989 € 429,589 €
Travel, Accommodation and Activities 99,635 € 97,785 € -1,850 € 98,928 €
Sub total 99,635 € 97,785 € -1,850 € 98,928 €
Services 75,520 € 73,253 € -2,267 € 66,197 €
Sub total 75,520 € 73,253 € -2,267 € 66,197 €
Administration 53,010 € 63,425 € 10,415 € 56,573 €
Subtotal 53,010 € 63,425 € 10,415 € 56,573 €
Total 756,437 € 737,746 € -18,691 € 651,287 €

Income

 • Solidarity Contributions and Membership Fees
 • Conference Fees
 • Other Income including small grants
 • European Commission PROGRESS Grant

Expenditure

 • Staff Costs
 • Travel and Activies
 • Services
 • Administration

Walne Zgromadzenie Członków

Najwyższym organem decyzyjnym Eurodiaconii jest Walne Zgromadzenie Członków. Każdego roku nasi członkowie decydują o strategii i planie pracy na rok następny, a także omawiają inne pilne bieżące sprawy.