Rada Nadzorcza i personel

Najwyższym organem decyzyjnym Eurodiaconii jest Walne Zgromadzenie Członków (ang. Annual General Meeting, AGM). Spotkania Walnego Zgromadzenia organizowane są przez kolejne organizacje członkowskie w Europie.

Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzje dotyczące strategii i planu działania na następny rok. Ich realizacja monitorowana jest przez Radę Nadzorczą, której członkowie wybierani są na okres 4 lat.

 

Obecnie w skład Rady wchodzą:

Sindre Skeie2

Sindre Skeie

Diakonhjemmet, Norway

Chairperson
Victoria Munsey

Victoria Munsey

Diaconia Valdese, Italy

Vice-Chairperson
Olli Holmstrom

  Olli Holmstrom

Diakonissalaitos, Finland

Iwona Baraniec

Iwona Baraniec

Diakonia Polska, Poland

Cristian Pavel

Cristian Pavel

Filantropia Timișoara, Romania

Stephanie Scholz

Stephanie Scholz

Diakonie Deutschland, Germany

Vasileios Meichanetsidis

Vasileios Meichanetsidis

Apostolì, Greece

Działalność Eurodiaconii, poprzez istniejące sieci tematyczne, prowadzona jest we współpracy z wieloma organizacjami członkowskimi i koordynowana jest przez sekretariat Eurodiaconii z siedzibą w Brukseli. W skład sekretariatu wchodzą:

heather roy

Heather Roy

Secretary General

Areas of work

 • General Coordination
 • Internal and External Relationships
 • Economic and Social Policies
 • Faith in Social Care

Languages: English, French

Kenya Guimares

Kenia Guimaraes

Senior Policy Coordinator

Areas of work

 • European Pillar of Social Rights
 • High Level Group on Social Services
 • Co-ordinate European Semester
 • Employment Social Policy Health and Consumer Affairs Council
 • Sustainable Development Goals
 • Partnerships

Languages: Portuguese, English, Spanish, French

Vera Nygard

Vera Nygard

Policy, Projects and Research Officer

Areas of work

 • Research
 • Projects and Partnership Development
 • Youth Inclusion
 • EU Funding

Languages: English, Swedish, Finnish, French

Gabriela Agatiello

Gabriela Agatiello

Policy and Membership Development Officer

Areas of work

 • Migration and Social Inclusion
 • Migrants Integration
 • Roma Inclusion

Languages: English, Spanish, French

IMG_5781

Stefan Kitzmann

Policy and Membership Development Officer

Areas of work

 • Access to Employment
 • EU Presidencies
 • Extreme Poverty
 • Youth Inclusion
 • Urban Areas

Languages: English, German

Laura Ranyer

Laura Rayner

Policy and Membership Development Officer

Areas of work

 • European Pillar of Social Rights
 • European Semester
 • Healthy Ageing and Long-Term Care
 • Social Services

Languages: English, Dutch

Kewan Mildred

Kewan Mildred

Policy and Membership Development Officer

Areas of work

 • Social Services
 • Diaconia and Covid-19
 • Social Innovation
 • Healthy Ageing and Long-Term Care

Languages: English, Lamnso, Dutch, French

IMG_1000

Antonio La Mantia

Senior Communication and Membership Officer

Areas of work

 • Internal & External Communications
 • Press Office
 • Social Media
 • Membership Management
 • Annual General Meeting

Languages: English, Italian, French, Portuguese

HU

Henriette Umutesi

Administration and Events Officer

Areas of work

 • Administration
 • Annual General Meeting
 • Events
 • Membership
 • Human Resources

Languages: English, French, Kinyarwanda

Yana Stancheva

Yana Stancheva

Communications and Projects Assistant

Areas of work

 • Internal & External Communications
 • Annual General Meeting
 • Projects and Partnership Development
 • EU Funding

Languages: English, Bulgarian, Korean, German

Statut i finanse

Eurodiaconia jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit (AISBL, franc. Association Internationale Sans But Lucratif), zarejestrowanym na terenie Belgii. Statut Eurodiaconii dostępny jest w języku angielskim, francuskim i niemieckim. Otrzymujemy wsparcie z Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych „EaSI” (2014–2020). Więcej informacji można naleźć na stronie: http://ec.europa.eu/social/easi. Otrzymujemy składki członkowskie oraz członkowskie wpłaty solidarnościowe, a system pobierania opłat uwzględnia możliwości finansowe każdego członka. Ponadto od kilku lat otrzymujemy dotację od fundacji Otto Per Mille z 0,8% podatku , dzięki czemu zapewniamy szkolenia w zakresie pozyskiwania środków z funduszy UE dla przedstawicieli naszych organizacji członkowskich.

Sprawozdanie finansowe Eurodiaconii za rok 2018

2019 2018
INCOME Budget Actual at Year End Variance Actual
Solidarity Contributions and membership fees 144,035 € 149,173 € 5,138 € 142,578 €
Conference Fees 11,000 € 11,046 € 46 € 10,085 €
Grants 586,630 € 611,296 € 24,666 € 592,459 €
Total 741,665 € 771,515 € 29,850 € 745,122 €
2019 2018
EXPENDITURE Budget Actual at Year End Variance Actual
Staffing 530,050 € 496,485 € -33,565 € 503,283 €
Travel, Accommodation and Projects 89,830 € 147,554 € 57,724 € 97,785 €
Services 57,220 € 67,721 € 10,501 € 73,253 €
Administration 58,980 € 53,071 € -5,909 € 63,425 €
Total 736,080 € 764,831 € 28,751 € 737,746 €

Income

 • Membership Fees and solidarity contributions
 • Conference Fees
 • Grants

Expenditure

 • Staffing
 • Travel, Accommodation and Projects
 • Services
 • Administration

Walne Zgromadzenie Członków

Najwyższym organem decyzyjnym Eurodiaconii jest Walne Zgromadzenie Członków. Każdego roku nasi członkowie decydują o strategii i planie pracy na rok następny, a także omawiają inne pilne bieżące sprawy.