Naszymi członkami są europejskie Kościoły, niestatutowe organizacje dobroczynne oraz organizacje pozarządowe działające w oparciu o chrześcijańskie zasady tradycji reformacyjnej, anglikańskiej oraz prawosławnej.

W codziennej działalności nasi członkowie pomagają najbardziej potrzebującym (bezdomnym i bezrobotnym, ubiegającym się o azyl, migrantom, Romom itd.) oraz osobom niepełnosprawnym (ludziom starszym, osobom z upośledzeniem fizycznym lub umysłowym itp.). Bronią również fundamentalnych praw tych osób na poziomie europejskim, narodowym i lokalnym.

 

WNIOSEK O CZŁONKOSTWO

Zapraszamy wszystkie kościoły prowadzące działalność diakonijną oraz chrześcijańskie organizacje pozarządowe działające w Europie, które chcą się ubiegać o członkostwo, do kontaktu z Antonio La Mantia.

Loading...