Naszą misją jest działanie na rzecz solidarności, sprawiedliwości i równości w Europie.

Misja ta realizowana jest w oparciu o nasze cele strategiczne, na które składają się:

Praktyka

Wspieranie zaangażowania organizacji członkowskich i tworzenia relacji partnerskich.

Nasi członkowie są ekspertami w zakresie pomocy społecznej. Dajemy im możliwość wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą oraz ułatwiamy tworzenie sieci kontaktów.

Wsparcie

Tworzenie sieci kompetentncji, mających wpływ na politykę społeczną w Europie.

Nasi członkowie dążą do pozytywnych zmian i chcą wpływać na politykę społeczną, aby wspierać najbardziej marginalizowane jednostki w społeczeństwie. Zapewniamy im narzędzia, potrzebne aby tego dokonać.

Tożsamość i wartości

Analiza roli diakonii we współczesnej Europie

Nasi członkowie mają możliwość przyjrzenia się roli wiary w obszarze opieki społecznej. Wspólnie opracowujemy sposoby wspierania relacji między diakonią a Kościołem, a także z szeroko pojętymi społecznościami.

Jednym z naszych najważniejszych narzędzi umożliwiających dzielenie się doświadczeniem i pomysłami wśród naszych członków są partnerskie sieci tematyczne. Poprzez te inicjatywy możemy korzystać z wiedzy naszych członków, konsultując się z nimi w kwestiach polityki UE oraz organizując spotkania z ich przedstawicielami.

Jednostka programowa Personel – osoba odpwiedzialna
Marginalizacja i wykluczenie społeczne, dostęp do zatrudnienia, obszary miejskie stefan.kitzmann@eurodiaconia.org
Migracja, Romowie gabriela.agatiello@eurodiaconia.org
Zdrowe starzenie się i opieka długoterminowa, Europa 2020 laura.ranyer@eurodiaconia.org
Znaczenie wiary w obszarze opieki społecznej heather.roy@eurodiaconia.org
Badania i praktyka, finansowanie, młodość florian.tuder@eurodiaconia.org
filar społeczny, SDGs kenia.guimaraes@eurodiaconia.org
Podawanie, organizacja wydarzeń virginia.demoulin@eurodiaconia.org
Komunikacja, kontakt z członkami, rozszerzenie antonio.lamantia@eurodiaconia.org