presentation Eurod

O nas

Eurodiaconia to europejska sieć Kościołów i chrześcijańskich organizacji pozarządowych, świadczących usługi z zakresu pomocy socjalnej i służby zdrowia oraz działających na rzecz zapewnienia sprawiedliwości społecznej. Nasi członkowie wspólnie reprezentują swoje interesy, wnosząc ze sobą indywidualne doświadczenia 52 krajowych i regionalnych organizacji, działających w 32 krajach. Słowo diakonia pochodzi z języka greckiego i oznacza służbę, co w kontekście biblijnym rozumiane jest jako służba na rzecz potrzebujących, świadczona we współpracy z nimi.

who_we_are

Krótka historia

Diakonijna praca, oparta na wierze chrześcijańskiej i trosce o zapewnienie sprawiedliwości oraz opieki społecznej, ma bardzo długą historię i tradycyjnie wywodzi się z instytucji Kościoła. W ostatnich latach zaobserwowaliśmy jednak powstanie także i niezależnych lub powiązanych z Kościołem organizacji pozarządowych, które działają w tym samym duchu. W 1995 kilka europejskich organizacji diakonijnych postanowiło utworzyć sieć, która zajmowałaby się problemami i polityką Unii Europejskiej oraz ich oddziaływaniem na organizacje diakonijne. Eurodiaconię oficjalnie utworzono i zarejestrowano jako organizację pozarządową w Strasburgu, we Francji w 1997 roku. W 2008 roku ten podmiot prawny został przekształcony i zarejestrowany w Belgii jako Association Internationale Sans But Lucratif (międzynarodowe stowarzyszenie non-profit).