Eurodiaconia (Eurodijakonija) je evropska mreža crkava i hrišćanskih nevladinih organizacija koje pružaju usluge socijalne i zdravstvene zaštite i zalažu se za društvenu pravdu. Naši članovi zajedno predstavljaju potrebe i jedinstveno iskustvo 52 nacionalnih i regionalnih organizacija u 32 zemlje.