Članovi Nadzornog odbora i osoblja

Najviši organ Eurodijakonije koji donosi odluke je Godišnja generalna skupština (eng. Annual General Meeting – AGM). Organizacije članice širom Evrope naizmenično su domaćini održavanja AGM-a. AGM odlučuje o strategiji i planu rada za narednu godinu koje prati Nadzorni odbor. Članovi se biraju na 4 godine. Odbor trenutno čine:

Romana (1335x2000)

Romana Bélová

Slezská Diakonie, Češka Republika

Predsedavajući
Maria Loheide_Copyright Diakonie_Thomas Meyer

Maria Loheide

Diakonie Deutschland, Nemačka

Potpredsednik
dsc_8528.600x600

Sindre Skeie

Diakonhjemmet, Norvegka

Helle (1335x2000)

Helle Christiansen

Dansk Diakoniråd, Danska

Ramona

Ramona Petrika

Diakonija, Latvia

Victoria (1335x2000)

Victoria Munsey

Diaconia Valdese, Italija

Johansson_A_.jpeg

Anna Johansson

Stockholms Stadsmission, Švedska

Eurodijakonija radi u saradnji sa članovima preko tematskih mreža i pod koordinacijom sekretarijata Eurodijakonije u Briselu, koga čine članovi:

Webp.net-compress-image (1)

Heather Roy

Secretary General

Areas of work

 • General coordination
 • Internal and External Relationships
 • Economic and Social Policies
 • Faith in Social Care

Languages: English, French

IMG_5800

Anne-Sophie Wislocki

Policy and Membership Development Officer

Areas of work

 • European Pillar of Social Rights
 • Roma inclusion
 • EU presidencies

Languages: English, French, German, Italian

IMG_5766

Florian Tuder

Policy, Projects and Research Officer

Areas of work

 • Research
 • Projects and partnership development
 • Youth inclusion
 • EU Funding

Languages: English, German, Romanian, French

Gabriela Agatiello

Gabriela Agatiello

Policy and Membership Development Officer
(Maternity leave)

Areas of work

 • Migration and Social Inclusion
 • Migrants Integration

Languages: English, Spanish, French

IMG_0994

Lukas Humer

Policy and Membership Development Officer

lukas.humer@eurodiaconia.org
 +32 2 234 38 62

Areas of work

 • Migration and Social Inclusion
 • Migrants Integration
 • Roma inclusion

Languages: English, German, Spanish

IMG_5781

Stefan Kitzmann

Policy and Membership Development Officer

Areas of work

 • Access to employment
 • EU presidencies
 • Extreme poverty
 • Youth inclusion
 • Urban areas

Languages: English, German

IMG_1000

Antonio La Mantia

Communication and Membership Officer

Areas of work

 • Press Office
 • Social media
 • Members
 • Annual General Meeting
 • Communications Strategy

Languages: English, Italian, French, Portuguese

IMG_5790

Virginia Demoulin

Administration and Events Officer

Areas of work

 • Administration
 • Annual General Meeting
 • Events
 • Membership
 • Human Resources

Languages: English, French

IMG_0973

Alix de Noircarme

Policy Assistant

Areas of work

 • European Semester
 • European Pillar of Social Rights
 • Access to Employment
 • Social Services

Languages: English, French, German

IMG_0992

Gregoire Borchard

Policy Assistant

+32 2 234 38 60

Areas of work

 • European Elections
 • European Pillar of Social Rights

Languages: English, French

Statuti i finansije

Eurodijakonija je registrovana AISBL (Association Internationale Sans But Lucratif) u Belgiji. Naši statuti su dostupni na engleskom i francuskom kao i na nemačkom. Dobili smo podršku od Programa Evropske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije „EaSI“ (2014.-2020.). Za više informacija pogledajte: http://ec.europa.eu/social/easi. Primamo članarine uzimajući u obzir ekonomsku mogućnost svakog člana, a sistem podrazumeva i solidarne doprinose. I na kraju, ali ne manje bitno, od nedavno smo počeli da dobijamo pomoć od Fondacije Otto Per Mille za organizovanje obuke za članove o načinu pristupa EU fondovima.

Poslovni izveštaj Eurodijakonije za 2018

2018 2016
INCOME Budget Actual at Year End Variance Actual
Solidarity Contributions and membership fees 150,375 € 142,578 € -7,797 € 153,710 €
Sub total 150,375 € 142,578 € -7,797 € 153,710
Conference Fees 9,500 € 10,085 € 585 € 9,570 €
Other Income including small grant income 23,125 € 28,320 € 5,195 € 3,255 €
Sub total 32,625 € 38,405 € 5,780 € 12,825 €
European Commission PROGRESS Grant 580,212 € 564,139 € -16,073 € 499,939 €
Sub total 580,212 € 564,139 € -16,073 € 499,939 €
Total 763,212 € 745,122 € -18,090 € 666,474 €
2018 2016
EXPENDITURE Budget Actual at Year End Variance Actual
Staff Costs 528,272 € 503,283 € -24,989 € 429,589 €
Sub total 528,272 € 503,283 € -24,989 € 429,589 €
Travel, Accommodation and Activities 99,635 € 97,785 € -1,850 € 98,928 €
Sub total 99,635 € 97,785 € -1,850 € 98,928 €
Services 75,520 € 73,253 € -2,267 € 66,197 €
Sub total 75,520 € 73,253 € -2,267 € 66,197 €
Administration 53,010 € 63,425 € 10,415 € 56,573 €
Subtotal 53,010 € 63,425 € 10,415 € 56,573 €
Total 756,437 € 737,746 € -18,691 € 651,287 €

Income

 • Solidarity Contributions and Membership Fees
 • Conference Fees
 • Other Income including small grants
 • European Commission PROGRESS Grant

Expenditure

 • Staff Costs
 • Travel and Activies
 • Services
 • Administration

Godišnja generalna skupština

Najviši organ Eurodijakonije koji donosi odluke je Godišnja generalna skupština. Svake godine naši članovi odlučuju o planu strategije i radu za sledeću godinu i diskutuju o svim drugim važnim problemima.