Naši članovi su crkve, nestatutarne organizacije socijalne zaštite i nevladine organizacije u Evropi koje se zasnivaju na hrišćanskoj veri u okviru reformacije, anglikanske i pravoslavne tradicije. Naši članovi svakodnevno pomažu siromašnim ljudima (beskućnicima i nezaposlenima, tražiocima azila i migrantima, Romima, itd.) i osobama sa invaliditetom (starijim ljudima, ljudima sa fizičkim ili mentalnim invaliditetom, itd.). Oni takođe zastupaju njihova osnovna prava na nivou Evrope, nacionalnom i lokalnom nivou.

PRIJAVA ZA ČLANSTVO

Ako ste crkva koja obavlja dijakonske aktivnosti ili hrišćanska nevladina organizacija koja deluje u Evropi, i ako želite da se prijavite za članstvo, pišite Antonio La Mantia.

Loading...