Naša misija je da izgradimo Evropu u kojoj vladaju solidarnost, jednakost i pravda. Naši strateški ciljevi u postizanju ove misije su:

Praxis

Omogućavanje angažovanja članstva i partnerstava

Naši članovi su stručnjaci u pružanju socijalnih usluga. Mi im pružamo mogućnosti da razmene svoje iskustvo i olakšavamo stvaranje partnerstava.

Zastupanje

Kreiranje stručne mreže za uticaj na socijalne politike u Evropi

Naši članovi žele da unesu pozitivne promene i utiču na socijalnu politiku kako bi osposobili osobe koje se nalaze na krajnjim marginama u našem društvu. Mi ih osnažujemo da to postignu.

Identitet i vrednosti

Razmišljanja o dijakoniji u Evropi danas

Našim članovima je pružena mogućnost da razmišljaju o ulozi vere u socijalnoj zaštiti i zajedno razvijamo resurse za podršku odnosa između dijakonije i crkve, kao i dijakonije i društva u širem smislu.

Jedno od glavnih sredstava za prenošenja iskustava i načina rada naših članova jesu tematske mreže. Preko ovih mreža, mi spajamo stručnost naših članova tako što ih savetujemo o razvoju politike Evropske unije i organizujemo sastanke licem u lice.

Mreža Članovi osoblja
Marginalizacija i socijalna isključenost, pristup zapošljavanju, urbana područja stefan.kitzmann@eurodiaconia.org
Migracija, Romi gabriela.agatiello@eurodiaconia.org
Zdravo starenje i dugoročna nega, Europa 2020 laura.ranyer@eurodiaconia.org
Vera u socijalnoj zaštiti heather.roy@eurodiaconia.org
Istraživanje i praksa, finansiranje, mladost florian.tuder@eurodiaconia.org
socijalni stub, SDGs kenia.guimaraes@eurodiaconia.org
Administracija, organizacija događaja virginia.demoulin@eurodiaconia.org
Komunikacija, kontakt sa članovima, uvećanje antonio.lamantia@eurodiaconia.org