presentation Eurod

O Nama

Eurodiaconia (Eurodijakonija) je evropska mreža crkava i hrišćanskih nevladinih organizacija koje pružaju usluge socijalne i zdravstvene zaštite i zalažu se za društvenu pravdu. Naši članovi zajedno predstavljaju potrebe i jedinstveno iskustvo 52 nacionalnih i regionalnih organizacija u 32 zemlje. Dijakonija je grčka reč i znači usluga, a u biblijskom smislu predstavlja služenje ljudima i sa ljudima u nevolji.

who_we_are

Kratka istorija

Dijakonski rad, rad motivisan hrišćanskom verom za društvenu pravdu i pružanje socijalne zaštite, ima veoma dugu istoriju i tradicionalno proističe iz crkve. Međutim, poslednjih godina su se pojavile nezavisne ili sa crkvom povezane nevladine organizacije koje rade po istom principu. Nekoliko takvih dijakonskih organizacija u Evropi se 1995. godine složilo da formiraju mrežu koja će se baviti pitanjima i politikama Evropske unije i njenim uticajem na rad dijakonskih organizacija. Eurodijakonija je osnovana u skladu sa zakonom i registrovana kao nevladina organizacija 1997. godine u Strazburu, u Francuskoj. Ovo pravno lice je 2008. godine prebačeno i registrovano u Belgiji pod nazivom Association Internationale Sans But Lucratif (npr. neprofitno međunarodno udruženje).