Tillsynsråd och personal

Eurodiaconias högsta beslutande organ är Årsmötet (AGM, Annual General Meeting). Medlemsorganisationerna runt om i Europa turas om att anordna AGM. På AGM fattar medlemmarna beslut om strategi och arbetsplan för det kommande året, och styrelsen ser till att besluten följs. Medlemmarna i styrelsen väljs för mandatperioder om fyra år. Styrelsen består för närvarande av:

Sindre Skeie2

Sindre Skeie

Diakonhjemmet, Norge

Ordförande
Victoria Munsey

Victoria Munsey

Diaconia Valdese, Italien

Vice ordförande
Olli Holmstrom

Olli Holmstrom

Diakonissalaitos, Finland

Iwona Baraniec

Iwona Baraniec

Diakonia Polska, Polen

ramona2

Ramona Petrika

Diakonija, Lettland

Stephanie Scholz

Stephanie Scholz

Diakonie Deutschland, Tyskland

Vasileios Meichanetsidis

Vasileios Meichanetsidis

Apostolì, Grekland

Eurodiaconia samarbetar med medlemmar genom ämnesnätverk. Arbetet koordineras av Eurodiaconias sekretariat i Bryssel. Personalen där är:

heather roy

Heather Roy

Secretary General

Areas of work

 • General coordination
 • Internal and External Relationships
 • Economic and Social Policies
 • Faith in Social Care

Languages: English, French

IMG_5800

Anne-Sophie Wislocki

Policy and Membership Development Officer

Areas of work

 • European Pillar of Social Rights
 • Roma inclusion
 • EU presidencies

Languages: English, French, German, Italian

IMG_5766

Florian Tuder

Senior Policy, Projects and Research Officer

Areas of work

 • Research
 • Projects and partnership development
 • Youth inclusion
 • EU Funding

Languages: English, German, Romanian, French

Gabriela Agatiello

Gabriela Agatiello

Policy and Membership Development Officer
(Maternity leave)

Areas of work

 • Migration and Social Inclusion
 • Migrants Integration

Languages: English, Spanish, French

IMG_0994

Lukas Humer

Policy and Membership Development Officer

lukas.humer@eurodiaconia.org
 +32 2 234 38 62

Areas of work

 • Migration and Social Inclusion
 • Migrants Integration
 • Roma inclusion

Languages: English, German, Spanish

IMG_5781

Stefan Kitzmann

Policy and Membership Development Officer

Areas of work

 • Access to employment
 • EU presidencies
 • Extreme poverty
 • Youth inclusion
 • Urban areas

Languages: English, German

Laura Rayner

Laura Rayner

Policy and Membership Development Officer

Areas of work

 • European Pillar of Social Rights
 • European Semester
 • Healthy Ageing and Long-Term Care
 • Social Services

Languages: English, Dutch

IMG_1000

Antonio La Mantia

Senior Communication and Membership Officer

Areas of work

 • Press Office
 • Social media
 • Members
 • Annual General Meeting
 • Communications Strategy

Languages: English, Italian, French, Portuguese

IMG_5790

Virginia Demoulin

Administration and Events Officer

Areas of work

 • Administration
 • Annual General Meeting
 • Events
 • Membership
 • Human Resources

Languages: English, French

IMG_0973

Alix de Noircarme

Policy Assistant

Areas of work

 • European Semester
 • European Pillar of Social Rights
 • Access to Employment
 • Social Services

Languages: English, French, German

Jonathan Ambrogi

Jonathan Ambrogi

Communications, Events and Projects Assistant

Areas of work

 • Communications Projects
 • EU funding
 • Member visits
 • Annual general meeting
 • General events support

Languages: English, French, Spanish, Italian, Dutch

Stadgar och ekonomi

Eurodiaconia är registrerad som internationell ideell förening (AISBL, Association Internationale Sans But Lucratif) i Belgien. Våra stadgar finns på engelska och franska samt tyska. Vi får stöd från Europeiska unionens program för sysselsättning och social innovation, EASI (2014–2020). Mer information finns på: http://ec.europa.eu/social/easi. Vi samlar även in medlemsavgifter. Systemet för medlemsavgifter tar hänsyn till varje medlems ekonomiska kapacitet samt solidaritetsbidrag. Dessutom har vi under de senaste åren fått ett anslag från Otto Per Mille-stiftelsen, som går till att utbilda medlemmarna om hur de kan ansöka om EU-bidrag.

Eurodiaconias årsredovisning – 2018

2018 2016
INCOME Budget Actual at Year End Variance Actual
Solidarity Contributions and membership fees 150,375 € 142,578 € -7,797 € 153,710 €
Sub total 150,375 € 142,578 € -7,797 € 153,710
Conference Fees 9,500 € 10,085 € 585 € 9,570 €
Other Income including small grant income 23,125 € 28,320 € 5,195 € 3,255 €
Sub total 32,625 € 38,405 € 5,780 € 12,825 €
European Commission PROGRESS Grant 580,212 € 564,139 € -16,073 € 499,939 €
Sub total 580,212 € 564,139 € -16,073 € 499,939 €
Total 763,212 € 745,122 € -18,090 € 666,474 €
2018 2016
EXPENDITURE Budget Actual at Year End Variance Actual
Staff Costs 528,272 € 503,283 € -24,989 € 429,589 €
Sub total 528,272 € 503,283 € -24,989 € 429,589 €
Travel, Accommodation and Activities 99,635 € 97,785 € -1,850 € 98,928 €
Sub total 99,635 € 97,785 € -1,850 € 98,928 €
Services 75,520 € 73,253 € -2,267 € 66,197 €
Sub total 75,520 € 73,253 € -2,267 € 66,197 €
Administration 53,010 € 63,425 € 10,415 € 56,573 €
Subtotal 53,010 € 63,425 € 10,415 € 56,573 €
Total 756,437 € 737,746 € -18,691 € 651,287 €

Income

 • Solidarity Contributions and Membership Fees
 • Conference Fees
 • Other Income including small grants
 • European Commission PROGRESS Grant

Expenditure

 • Staff Costs
 • Travel and Activies
 • Services
 • Administration

Årsstämma (AGM)

Eurodiaconias högsta beslutande organ är Årsmötet (AGM, Annual General Meeting). Varje år fattar medlemmarna beslut om strategi och arbetsplan för det kommande året, och diskuterar andra viktiga frågor.