Våra medlemmar utgörs av kyrkor, icke-statliga välfärdsorganisationer och NGO:er i Europa, som har sina rötter i den kristna tron – inom den protestantiska, den katolska och den ortodoxa traditionen. Varje dag hjälper våra medlemmar människor i fattigdom (hemlösa och arbetslösa människor, asylsökande och migranter, romer osv.) och människor med funktionsnedsättningar (äldre, personer med fysiska eller mentala funktionsnedsättningar osv.). De arbetar även för att främja deras grundläggande rättigheter på Europanivå, nationellt och lokalt.

MEDLEMSANSÖKAN

Om du representerar en kyrka med diakoniverksamhet eller en kristen NGO som verkar i Europa, och vill ansöka om medlemskap, ska du skriva till Antonio La Mantia.

Loading...