Vårt mål är att bygga ett solidariskt, jämlikt och rättvist Europa. Våra strategiska mål för att uppnå detta är:

Praxis

Skapa engagemang och samarbete bland medlemmarna

Våra medlemmar är experter på socialt arbete. Vi ger dem möjligheten att utbyta expertis och underlättar för samarbete.

Påverkansarbete

Skapa ett kompetensnätverk för att påverka socialpolitik i Europa

Våra medlemmar vill arbeta för positiva förändringar av socialpolitiken för att stärka samhällets mest utsatta. Vi ger dem verktygen de behöver för att göra det.

Identitet och värden

Främja reflektion över diakoni i Europa idag

Våra medlemmar får möjlighet att reflektera över trons roll i det sociala arbetet och tillsammans utvecklar vi resurser för att underlätta samarbetet mellan diakonin och kyrkan samt mellan diakonin och samhället i stort.

Ämnesnätverk är ett av de viktigaste verktygen vi använder för att framhäva våra medlemmars erfarenhet och arbetssätt. I de här nätverken samlar vi våra medlemmars expertis och kan konsultera dem om EU-politikens utveckling samt ordna personliga möten.

Nätverk Personal
Marginalisering och socialt utanförskap, tillgång till anställning, stadsområden stefan.kitzmann@eurodiaconia.org
Migration, Romer gabriela.agatiello@eurodiaconia.org
Hälsosamt åldrande och långsiktig vård, Europa 2020 laura.ranyer@eurodiaconia.org
Tro inom socialt arbete heather.roy@eurodiaconia.org
Forskning och tillämpning, finansiering, ungdom florian.tuder@eurodiaconia.org
Social pelare, SDGs kenia.guimaraes@eurodiaconia.org
Administrering, evenemangsorganisation virginia.demoulin@eurodiaconia.org
Kommunikation, kontakt med medlemmarna, utvidgning antonio.lamantia@eurodiaconia.org