mission_icon_transp
Mission

Eurodiaconia är ett nätverk bestående av 52 kyrkor och kristna organisationer som ägnar sig åt socialt arbete, hälso- och sjukvård samt arbetar för social rättvisa. Tillsammans jobbar vi för en rättvis och transformativ social förändring över hela Europa, utan att någon lämnas efter.

vision_icon_transp
Vision

Med vår kristna tro som drivkraft, är vår vision ett Europa där varje människas värde mäts i den värdighet Gud givit oss, och där våra samhällen kan garantera social rättvisa för alla människor, inklusive de mest sårbara och marginaliserade.

praxis_icon_transp
Stärk den diakonala och sociala verksamheten

Stärk den diakonala verksamhet så att så många som möjligt har tillgång till kvalitativ och tillgänglig socialt stöd och hälsovård till en överkomlig peng.

Advocacy_icon_transp
Social rättvisa

Kämpa för social rättvisa genom att rikta insatserna mot orsakerna till ojämlikhet, fattigdom och utanförskap.

Identity_icon_transp
Nätverksidentitet

Bygga ett starkt nätverk med en tydlig identitet.