presentation Eurod

Om Oss

Eurodiaconia är ett europeiskt nätverk för kyrkor och kristna icke-statliga organisationer (NGO) som ägnar sig åt socialt arbete, hälso- och sjukvård samt arbetar för social rättvisa. Tillsammans representerar våra medlemmar behov och unika erfarenheter från 52 nationella och regionala organisationer i 32 länder. Diakonia är grekiska och betyder tjänande. I den bibliska betydelsen betyder det att tjäna för och med behövande människor.

who_we_are

Kort historik

Diakoniarbete, arbete för social rättvisa och socialt arbete som motiveras av kristen tro, har en lång historia och utförs traditionellt inom kyrkan. Under de senaste åren har vi dock sett hur fler och fler icke-statliga organisationer (NGO) som är oberoende eller kopplade till kyrkan växer fram och arbetar inom samma tradition. År 1995 kom flera sådana diakoniorganisationer i Europa överens om att skapa ett nätverk för att kunna arbeta med problem och frågor som rör EU och dess påverkan på det diakonala arbetet. Därmed grundades Eurodiaconia, som registrerades som NGO i Strasbourg i Frankrike år 1997. År 2008 flyttades den juridiska enheten över till Belgien, där den registrerades som en Association Internationale Sans But Lucratif (dvs. en internationell ideell organisation).